Your Cart

Ires. Thuỳ Nguyên

Chuyên gia Quản trị học

Giới thiệu

Ires. Thuỳ Nguyên là nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực quản trị tại Việt Nam. Ông hiện đang là Founder & Chairman của Bess & Company, tổ chức tư vấn và hỗ trợ quản trị tổng thể cho Startups & SMEs trên toàn cầu. Đồng thời, ông cũng là Cố vấn của Chương trình Thanh niên Khởi nghiệp tại các tỉnh thành ở Việt Nam.

Trong 15 năm qua, ông đã đào tạo hơn 10.000 học viên và tư vấn trực tiếp cho hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trên khắp Việt Nam về các chủ đề quản trị tổng thể, từ hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức, cho tới quản lý vận hành. Các chương trình đào tạo cũng đi sâu xuống từng bộ phận chuyên môn và đi cụ thể vào bối cảnh của từng mô hình kinh doanh riêng biệt.

Sau hơn 7 năm nghiên cứu và phát triển, ông và đội ngũ chuyên gia của Bess & Company đã xây dựng thành công bộ lý thuyết quản trị S.O.M®, giúp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có được một phương pháp luận nền tảng để giải quyết được mọi vấn đề trong kinh doanh trong cả 5 giai đoạn phát triển: hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, tối ưu mô hình, mở rộng quy mô, và duy trì vị thế dẫn đầu.

Chương trình đã tham gia

Hội thảo

Khởi nghiệp: Vốn có phải là tất cả?

Thành phố Hà Nội, 3/2016

Hội nghị

Trao đổi giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp​

Thành phố Bắc Giang, 9/2020

Chương trình

Tập huấn giải pháp kinh doanh tổng thể cho SMEs

Thành phố Bắc Kạn, 10/2020

Diễn đàn

Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố Yên Bái, 11/2020

Diễn đàn

Tuổi trẻ sáng tạo: Chuyển đổi số và ứng dụng

Thành phố Hà Nội, 11/2020

Diễn đàn

Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố Lai Châu, 8/2022

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành