Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Thương hiệu

Nếu không có thương hiệu, chúng ta sẽ thấy dấu hiệu là công ty rất khó để tăng được doanh thu, rất khó để làm việc được với đối tác, và cũng rất khó để thu hút được nhân sự. Chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề này từ bản chất.

Tổng quan

Chúng ta hiểu thương hiệu sẽ có 2 chức năng chính rất rõ ràng. Đầu tiên, thương hiệu sẽ có chức năng bảo hộ pháp lý. Đây chính là chức năng mà gần như mọi người đều bị quên mất. Tức là, khi chúng ta bắt đầu đưa ra thị trường một sản phẩm, một dịch vụ nào đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải đi đăng ký sở hữu nhãn hiệu. Tức là, sản phẩm đấy phải được nhà nước cho phép thương mại. Nếu nhà nước chưa cấp phép thương mại mà chúng ta đã kinh doanh, thì rất nhiều rủi ro sẽ xuất hiện. Phổ biến nhất là việc đối thủ có thể lấy cái nhãn hiệu, cái thương hiệu đó của chúng ta, và có họ có thể đề xuất với bên chính quyền rằng có một bên kia đang làm nhái thương hiệu của tôi. Một khi đã nghĩ đến kinh doanh, đã nghĩ đến thương hiệu, thì thứ đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu rõ và làm được, đó là về pháp lý.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn có chức năng tạo dựng niềm tin. Nó giúp cho việc thu hút nguồn lực của công ty, việc thu hút nhân tài cũng như là việc thuyết phục khách hàng sẽ trở nên đơn giản hơn. Nói cách khác, ngoài yếu tố pháp lý, bản chất của thương hiệu còn là niềm tin. Nguyên lý là: Những người khi đi mua hàng, họ sẽ có rất nhiều lựa chọn, có rất nhiều sản phẩm cùng một loại nào đó, và người ta không biết chọn như thế nào. Vậy thì, khi người ta băn khoăn người ta sẽ chọn cái nào? Câu trả lời là: Người ta sẽ chọn những công ty có uy tín hơn. Nói cách khác, thương hiệu sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Đó chính là vai trò của việc xây một thương hiệu.

Danh sách module

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

 • Mục đích xây dựng thương hiệu
  03:43
 • Phần bên trong thương hiệu: Đối tượng
  02:18
 • Phần bên trong thương hiệu: Sứ mệnh
  03:45
 • Phần bên trong thương hiệu: Tầm nhìn
  04:06
 • Phần bên trong thương hiệu: Giá trị lõi
  04:16
 • Phần bên trong thương hiệu: Triết lý
  03:42
 • Phần bên ngoài thương hiệu: Tên gọi
  03:45
 • Phần bên ngoài thương hiệu: Biểu tượng và nhân vật đại diện
  03:44
 • Phần bên ngoài thương hiệu: Màu sắc và font chữ
  03:16
 • Hành động của thương hiệu: Xây dựng thành tựu
  04:23
 • Hành động của thương hiệu: Truyền thông
  02:44
 • Chiến lược mở rộng thương hiệu
  07:14

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®