Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Tài chính

Khi nhắc đến tài chính, chúng ta thường hiểu nhầm đó là việc làm kế toán, ghi chép, thu chi. Tuy vậy, về bản chất, một phòng tài chính đúng nghĩa sẽ phải giải quyết được cả 3 vấn đề: dự báo tài chính, thu hút vốn, và quản lý vốn.

Tổng quan

Vấn đề đầu tiên về tài chính là làm thế nào để một doanh nghiệp biết được rằng: Chúng ta cần bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ chi khoản tiền đó cho những việc gì? Sau bao lâu thì chúng ta sẽ có doanh thu để bù đắp lại được, tức là sau bao lâu thì dòng tiền chi ra sẽ được quay lại? Đó chính là các câu hỏi mà công việc dự báo tài chính cần phải trả lời.

Vấn đề thứ hai đó là: Bây giờ, có dự toán rồi, chúng ta sẽ lấy nguồn vốn ở đâu? Chúng ta sẽ thuyết phục các nhà đầu tư, thuyết phục các bên có thể cung cấp vốn cho mình như thế nào? Cụ thể hơn nữa, ở giai đoạn nào chúng ta sẽ chọn những đối tác nào? Tức là, sau khi đã có dự toán, chúng ta cần phải thực hiện công việc về thu hút vốn.

Bài toán tiếp theo đó là: Làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được cái vốn đó? Tức là: Khi chúng ta đã có dự toán rồi, chúng ta đã có vốn rồi, chúng ta sẽ dùng cái vốn đó như thế nào? Trong công việc quản lý vốn này, chúng ta sẽ đi xem xét các chỉ số để đánh giá xem hoạt động kinh doanh của chúng ta có hiệu quả hay không và liệu có đang bị thất thoát hay không.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Mục đích phòng tài chính
  04:00
 • Mô tả công việc: Quản lý nguồn vốn
  00:00
 • Mô tả công việc: Gọi vốn
  00:00
 • Mô tả công việc: Sử dụng vốn, đầu
  00:00

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

PHẦN 2: QUY TRÌNH TÀI CHÍNH

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®