Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Sản xuất

Làm sao để nhân bản được sản phẩm, cung cấp được dịch vụ ở quy mô lớn? Làm sao để trong quá trình đó, chúng ta vẫn vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm? Bạn có thể tìm thấy lời giải cho 2 bài toán sản xuất trong khoá học này.

Tổng quan

Có một sai lầm của các doanh nghiệp đó là: Chúng ta bị nhầm giữa sản xuất và quy trình tạo ra sản phẩm mẫu, trong khi đây là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, quy trình tạo ra một sản phẩm mẫu đó là kết quả làm việc của phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), chứ không phải phòng sản xuất. Ví dụ như với mô hình cửa hàng cà phê, khi mà đã tạo ra được một quán cà phê đầu tiên thì chúng ta lại nghĩ đó là hoạt động sản xuất, hay ở Việt Nam chúng ta còn gọi đó là hoạt động vận hành. Tuy vậy, điều này không đúng. Quán cà phê đầu tiên mà chúng ta tạo ra đó vẫn chỉ là một sản phẩm mẫu, một kết quả của công việc R&D mà thôi.

Nhiệm vụ đầu tiên được đặt ra cho phòng sản xuất đó là: Làm thế nào để nhân bản được sản phẩm với một quy mô lớn? Bạn có thể hình dung việc tạo ra một chiếc xe mô hình, tạo ra một chiếc xe mẫu, đó là công việc của phòng R&D. Tuy nhiên, làm sao để sản xuất được hàng loạt, hàng nghìn, hàng trăm nghìn những chiếc xe giống như vậy để cung cấp cho thị trường, thì đó là bài toán của sản xuất. Bên cạnh đó, trong sản xuất thì chúng ta còn gặp một vấn đề nữa đó là: Khi tăng quy mô, tức là khi chúng ta nhân bản cái sản phẩm mẫu của chúng ta lên, thì chất lượng của sản phẩm sẽ không đồng đều do rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan. Đây cũng chính là bài toán lớn nhất mà chúng ta cần giải quyết.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Tổng quan về chiến lược sản xuất và vận hành dịch vụ
  02:11

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT

PHẦN 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®