Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Sản phẩm

Sản phẩm là chuyên môn mà những người lãnh đạo thường nắm rõ nhất, tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn là: Họ thường chỉ tập trung vào các sản phẩm hữu hình hoặc quá tập trung vào một số tính năng nào đó của sản phẩm.

Tổng quan

Sản phẩm là tất cả những giá trị lõi mà doanh nghiệp sẽ mang lại cho khách hàng. Các giá trị lõi này sẽ phải đáp ứng được tất cả các nhu cầu lõi của khách hàng. Tức là, bên cạnh các nhu cầu về điểm bán, nhu cầu về truyền thông, và nhu cầu về thương hiệu, thì sản phẩm sẽ phải đáp ứng được hết các nhu cầu còn lại trong chuỗi giá trị. Cụ thể, bài toán đặt ra cho phòng nghiên cứu và phát triển (tiếng Anh là R&D, viết tắt của Research and Development), phòng phụ trách về sản phẩm là: Khách hàng trước khi mua, thì sản phẩm, dịch vụ phải cung cấp giá trị gì? Trong lúc mua thì cung cấp cái gì? Cuối cùng, sau khi mua thì cung cấp cái gì? Đó là 3 giai đoạn cấu thành nên 3 yếu tố của khái niệm sản phẩm.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Tổng quan về sản phẩm
  00:00
 • Tiêu chí đánh giá phòng sản phẩm
  00:00
 • Mô tả công việc phòng sản phẩm
  00:00
 • Cấu trúc phòng sản phẩm
  00:00

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

PHẦN 2: QUY TRÌNH SẢN PHẨM

PHẦN 3: TÌM HIỂU 4 LOẠI HÌNH SẢN PHẨM

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®