Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Phân phối và bán hàng

Việc mà một doanh nghiệp cần làm đó là xây hệ thống phân phối, chứ không phải là bán hàng trực tiếp. Xây hệ thống phân phối có nghĩa là chúng ta sẽ bán hàng thông qua người khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để làm điều đó.

Tổng quan

Nhiệm vụ của phân phối và bán hàng đó là nhiệm vụ về kênh. Tức là: Làm thế nào để đưa sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng một cách có quy mô và tiện lợi nhất? Giả sử chúng ta có sản phẩm rất tốt, số lượng rất tốt, chất lượng rất tố, nhưng nếu chúng ta không tiếp cận được khách hàng, tức là, khách hàng không dễ dàng để mua, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Đây là một giá trị rất quan trong việc hình thành nên chuỗi giá trị dành cho khách hàng của một mô hình kinh doanh.

Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường mắc một sai lầm là chỉ tập trung đi bán trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cuối. Thậm chí, có một số doanh nghiệp còn đi bán hàng trực tiếp ở quy mô lớn, tức là có thể đi xây một đội ngũ bán hàng trực tiếp rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cứ hình dung là: Một đội ngũ dù lớn tới bao nhiêu, nhưng nếu phục vụ khách hàng trực tiếp, thì không thể nào nhân bản một cách nhanh chóng và cũng không thể nào tồn tại một cách bền vững được.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Tổng quan phòng phân phối, bán hàng
  00:00

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG

PHẦN 2: QUY TRÌNH PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®