Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Nhân sự

Một doanh nghiệp sẽ phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ xây thương hiệu, phát triển sản phẩm, sản xuất, cho tới phân phối, bán hàng, truyền thông. Vậy làm sao để có đủ người cho tất cả các công việc đó?

Tổng quan

Trên thực tế, mắt xích nhân sự sẽ là một trong những mắt xích sẽ phải có đầu tiên. Tất cả những hoạch định về chiến lược của doanh nghiệp mà nếu như không có người thực thi, thì chúng cũng sẽ chỉ là ở trên giấy mà thôi. Vậy nên, bộ phận đầu tiên mà người chủ doanh nghiệp cần phải kiện toàn sẽ là: phòng nhân sự.

Bài toán đặt ra cho phòng nhân sự đó là: Làm thế nào để đảm bảo doanh nghiệp sẽ có đủ người chịu trách nhiệm các mắt xích chuyên môn? Đồng thời, làm thể nào để đảm bảo các mắt xích đó sẽ thống nhất với nhau, làm việc với nhau một cách trơn tru? Theo đó, phòng nhân sự của một doanh nghiệp sẽ có 2 nhiệm vụ: Thứ nhất là phải đảm bảo được doanh nghiệp sẽ có đủ người về số lượng, tức là luôn có người phụ trách các công việc cần làm. Thứ hai là phải đảm bảo được cả yếu tố chất lượng của các nhân sự đó.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Mục đích phòng nhân sự
  00:00
 • Mô tả công việc: Tổng quan
  00:00
 • Mô tả công việc: Tuyển dụng nhân sự
  00:00
 • Mô tả công việc: Đào tạo nhân sự
  00:00
 • Mô tả công việc: Sử dụng nhân sự
  00:00

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

PHẦN 2: QUY TRÌNH NHÂN SỰ

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®