Your Cart

Lean MBA® Online

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết.

Tổng quan

Công việc của người làm chủ là quản trị kinh doanh, tức là ứng dụng năng lực quản trị vào hoạt động kinh doanh. Ở đây, các nguyên lý về quản trị sẽ chỉ chiếm khoảng 20%, trong khi đó, các kiến thức thực tiễn về hoạt động kinh doanh sẽ chiếm tới 80% những gì mà một người chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ. Quản trị sẽ mang tính chất nguyên lý, lý thuyết. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh thì bắt buộc phải thực tiễn. Bạn sẽ vừa phải có được lý thuyết, vừa phải có được thực tiễn, tuy nhiên tỉ lệ giữa 2 phần sẽ phải hợp lý ở mức 20:80.

Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu về thị trường mà mình muốn tham gia. Thị trường được hiểu là người bán và người mua, hay còn được hiểu là ngành và phân khúc khách hàng. Kiến thức thứ hai cần phải tìm hiểu, đó là ngành. Nếu như với thị trường, chúng ta phải hiểu cả đối thủ lẫn khách hàng, thì với ngành, chúng ta sẽ cần phải hiểu sâu về chuỗi giá trị của ngành. Tiếp theo, chúng ta cần phải hiểu khái niệm mô hình kinh doanh. Có rất nhiều mô hình kinh doanh đã được chứng minh trong thực tiễn, chỉ rõ cho bạn đâu là sự kết hợp của phân khúc phục vụ, giá trị tạo ra, và sản phẩm cung cấp sẽ mang lại thành công. Sau nữa, chúng ta cũng phải nắm rõ về công ty. Bạn cũng cần phải hiểu rõ những con người mà chúng ta cần có trong tổ chức là những người như thế nào. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải hiểu thêm một số các khái niệm nữa ở trong hoạt động kinh doanh của một công ty, đó là về các mắt xích chuyên môn. Các mắt xích trong hoạt động kinh doanh sẽ bao gồm: (1) Thương hiệu, (2) Sản phẩm, (3) Sản xuất, (4) Phân phối và bán hàng, (5) Truyền thông, (6) Nhân sự, và (7) Tài chính, là những khái niệm này chúng ta phải nắm rất chắc.

Khi đã hiểu rõ các khái niệm lớn của hoạt động kinh doanh, chúng ta mới ứng dụng vào trong việc quản trị hoạt động này. Cụ thể, việc quản trị kinh doanh sẽ bao gồm 3 hoạt động quan trọng mà một người chủ doanh nghiệp cần phải am hiểu sâu sắc: (1) Hoạch định chiến lược, (2) Thiết kế bộ máy tổ chức, và (3) Quản lý vận hành tổ chức. 

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
  12:04
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
  19:24
 • Tổng quan lộ trình
  00:00

PHẦN 1: NGUYÊN LÝ KINH DOANH

PHẦN 2: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ

Module tiếp theo

Quản trị Công ty tổng

CORPORATE GOVERNANCE

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành