Your Cart

Lean MBA® Online

Lean MBA® Offline (Recorded)

Đây là bộ video ghi hình tại lớp học của chương trình Lean MBA® Offline diễn ra vào tháng 2 năm 2023 ở Hà Nội. Toàn bộ hệ thống kiến thức về quản trị doanh nghiệp đã được chúng tôi tóm gọn trong 6 buổi học của chương trình.

Tổng quan

Ở góc nhìn hiện đại và bản chất, chúng ta hiểu rất đơn giản: Kinh doanh là một hoạt động trao đổi giá trị. Bất cứ khi nào một người đem một sản phẩm, một vật hoặc một dịch vụ, hay thậm chí là đem công sức của mình đi đổi lấy một vật chất khác, một dịch vụ khác, và có ít nhất 2 bên đồng thuận với nhau về việc này, thì người ta gọi đó là hoạt động kinh doanh, hoạt động trao đổi giá trị. Nói ngắn gọn, khi bạn có bất cứ một giá trị nào đó có thể đem đi trao đổi, đem đi bán, thì đó đều được gọi là hoạt động kinh doanh. Đây chính là nguyên lý bao quát toàn bộ các hoạt động kinh doanh.

Danh sách module

LEAN MBA® PROGRAM

 • Chiến lược: Công ty, Đơn vị kinh doanh
  02:05:42
 • Chiến lược: Thương hiệu, Sản phẩm, Sản xuất
  01:42:17
 • Chiến lược: Phân phối, Truyền thông
  02:05:26
 • Chiến lược: Nhân sự, Tài chính
  02:04:53
 • Thiết kế Bộ máy Tổ chức
  01:51:31
 • Quản lý Vận hành Tổ chức
  01:46:58

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®