Your Cart

Lean MBA® Online

Quản trị Truyền thông

Nhắc đến việc thu hút khách hàng, chúng ta có thể nghĩ ngay tới một loạt các khái niệm trừu tượng như: marketing, quảng cáo, báo chí, sự kiện, hay là làm content. Chúng ta sẽ rất dễ bị lạc hướng nếu không làm một cách hệ thống.

Tổng quan

Trên thực tế, truyền thông là một khái niệm rất rộng khi mà nó có thể được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, ứng dụng trong kinh doanh, chúng ta hay gọi nó là “marketing”, nhưng đúng hơn thì sẽ phải gọi là “marketing communication” (viết tắt là marcom). Tuy vậy, marketing thì sẽ không chỉ có truyền thông, mà còn có thêm phần phân phối và bán hàng nữa. Tức là, (1) phân phối và bán hàng cộng với (2) truyền thông, 2 mắt xích đó cộng lại sẽ thành một hoạt động marketing. Ngoài ra, còn một số khái niệm marketing về tính chiến lược, tức là còn cộng thêm việc định vị sản phẩm nữa. Tuy nhiên, việc chúng ta hiểu những khái niệm đấy nó không quan trọng bằng việc trong thực tiễn chúng ta sẽ cần phải làm gì. Dù là các bạn có chia phòng marketing hay là như thế nào đi chăng nữa, thì rồi trong thực tiễn chúng ta vẫn phải chia ra 2 phòng riêng biệt là: (1) Phòng Phân phối và bán hàng, và (2) Phòng Truyền thông.

Trong đó, vai trò của truyền thông là thông báo và thuyết phục cho khách hàng biết rằng: có một sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu của họ và đây là thông tin địa điểm để mua sản phẩm đó. Nói cách khác, khi chúng ta đã có sản phẩm đầy đủ ở trên kệ tại điểm bán, tức là chúng ta đã sẵn sàng cho việc khách hàng mua hàng, thì lúc này việc quan trọng đó là: Làm thế nào để thuyết phục khách hàng đến điểm bán và chọn lựa các sản phẩm của mình?

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Mục đích phòng truyền thông
  00:00
 • Insight khách hàng
  00:00

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

PHẦN 2: QUY TRÌNH TRUYỀN THÔNG

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®