Your Cart

Lean MBA® Online

Phát triển Năng lực Lãnh đạo

Đâu là hình mẫu mà một người lãnh đạo cần hướng đến? Có những cấp độ nào cần đạt được trên con đường đó? Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị và tích luỹ những năng lực nào để trở thành một người lãnh đạo thành công?

Tổng quan

Một người lãnh đạo sẽ có 2 loại giá trị, một cái ở bên trong và một cái ở bên ngoài. Bên trong là tất cả những giá trị từ kiến thức, cho đến tư duy, cho đến kỹ năng, và cho đến thái độ của người đó. Bốn yếu tố đó sẽ tạo nên bộ khung về mặt năng lực bên trong của người lãnh đạo. Trong khi đó, các giá trị bên ngoài của người lãnh đạo ở đây chính là cách ăn mặc, rồi phong cách, phong thái, và cả những cử chỉ, hành vi làm sao để toát lên một sự tin tưởng, toát lên vị thế của người lãnh đạo, và gây ảnh hưởng tích cực được đến người khác. Nếu muốn phát triển trở thành một người lãnh đạo thành công, chúng ta sẽ cần phải chú ý, chuẩn bị và không ngừng tích luỹ bộ khung toàn diện đó.

Danh sách module

TỔNG QUAN

 • Mục đích của lãnh đạo
  07:11
 • Tổng quan các cấp độ lãnh đạo
  00:00
 • Cấp độ lãnh đạo 1: Tạo sự an toàn
  05:40
 • Cấp độ lãnh đạo 2: Ảnh hưởng bằng chuyên môn
  04:18
 • Cấp độ lãnh đạo 3: Phát triển nhà lãnh đạo kế cận
  05:16
 • Cấp độ lãnh đạo 4: Nhà lãnh đạo biểu tượng
  00:00

PHẦN 1: NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

PHẦN 2: QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO

Nội dung đi cùng

Sách điện tử

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®​

Tại điểm xuất phát, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống các nguyên lý căn bản nhất của S.O.M®, bao gồm bộ 12 nguyên lý về kinh doanh và bộ 4.

Nổi bật

Mô hình kinh doanh

H

Hoạch định chiến lược

Lean MBA® Online

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M® dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Sở hữu công thức mở rộng quy mô doanh nghiệp S.O.M®
dành riêng cho nhà lãnh đạo SME và Startup

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Bạn chưa có tài khoản thành viên Lean MBA®?

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều mắt xích phức tạp, rất khó để một người có thể giỏi được hết tất cả các mắt xích đó. Vậy nên, đối với những người lãnh đạo, học rộng, học nguyên lý sẽ quan trọng hơn là học sâu, học chi tiết. 

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Nguyên lý Quản trị Kinh doanh S.O.M®

 • Giới thiệu chương trình Lean MBA
 • Tại sao doanh nghiệp thất bại?
 • Nguyên lý: Kinh doanh
 • Nguyên lý: Thị trường
 • Nguyên lý: Ngành
 • Nguyên lý: Mô hình kinh doanh
 • Nguyên lý: Công ty
 • Nguyên lý: Thương hiệu
 • Nguyên lý: Sản phẩm
 • Nguyên lý: Sản xuất
 • Nguyên lý: Phân phối và bán hàng
 • Nguyên lý: Truyền thông
 • Nguyên lý: Nhân sự
 • Nguyên lý: Tài chính
 • Nguyên lý: Quản trị
 • Nguyên lý: Hoạch định chiến lược
 • Nguyên lý: Thiết kế bộ máy tổ chức
 • Nguyên lý: Quản lý vận hành

Đăng nhập tài khoản

Chào mừng bạn trở lại với Bess Business School!

Dịch vụ hỗ trợ

Dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp có mong muốn gia tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô

Trực tiếp hoạch định chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý vận hành cho từng giai đoạn phát triển của SME và Startup
Kết nối đầu tư và trực tiếp đầu tư vào SME và Startup, giúp các doanh nghiệp này hình thành bộ máy, thử nghiệm thị trường, và mở rộng quy mô

Vui lòng đăng nhập

Dành cho thành viên chương trình Lean MBA®